Om

SporTimes.se är ett pågående projekt för att skapa ett billigt och enkelt tidtagningssystem. Projektet startades sommaren 2016 och bedrivs på deltid.

Mål

Grundtanken med systemet är att det:

 • Inte ska kräva funktionärer som debiterar för sin tid (lättanvänt). Systemet ska gå att använda av de arrangörer som gör loppet.
 • Ska ha låga uppstartskostnader.
 • Ge en pålitlig tidtagning med liveresultat och efteranalys.

Utformning

SporTimes bygger på en grund av en app som körs på iPhone. Appen kan parkoppla med en bluetooth-enhet för chipbaserad tidtagning (enheten läser chippet och skickar data till appen över bluetooth). Registrering av tid kan också göras manuellt av funktionär när en deltagare springer förbi (utan fast kostnad för chip och läsare). Då anges deltagarens nummer. Appen med bluethooth och chiphårdvara finns färdig i en fungerande release och går att köpa i → Webbutiken.

Användarmanual se här.

Sporter

 • SporTimes passar för sporter där deltagarna passerar tidtagningspunkterna relativt långsamt. Cykel är ej lämpligt.
 • Mellantidspassering görs genom att bippa chippet mot chipläsaren. Det tar ca 0.5 sekunder. Detta går bäst om deltagarna passerar i serie, och inte parallellt. Många parallella deltagare går att lösa med flera chipläsare per mellantidsstation. Sportimes är dock inte ett system för lopp med fler än 300 deltagare (?).

Passande sporter är:

 • Swimrun
 • Simning
 • Löpning
 • Orientering
 • Triathlon fungerar också om tider tas vid in och utpassage i växlingsområde.

Säljargument: Vision i utvecklingen

SporTimes är otroligt enkelt, billigt och ger samtidigt din tävling den ”kvalitetskänsla” som tidtagningssystem har. Ett lopp ska göras på tid – eller hur – därför är tidtagningen viktig. Men behöver man mäta på 0.0001 sekunds marginal?

 • Sportimes har en funktion för liveresultat till deltagarna. Vid passage av tidtagningsstation ropas din position automatiskt ut i högtalaren, samt aktuell totaltid. Bäst är att koppla ihop telefonen som registrerar tid med TV/monitor. På TVn visas placeringen och en röst läser upp den exakta positionen för den tävlande som springer förbi.

Nästa steg i projektet…

 • Produkten lades ut för försäljning sommaren 2017. Kvaliteten är tillräckligt hög men kommer fortsätta utvecklas med gradvisa uppdateringar av mjukvara. Ingen manual kommer göras. Produkten går att förstå ändå.
 • En long range variant håller på att utvecklas. Denna ska fungera med samma app men kommer inte kräva att deltagaren ”bippar” sitt chip på läsarstationen.
 • Idé finns att integrera en modul för att hantera registrering till lopp direkt av deltagare. Deltagare skall då kunna logga in och se historik i olika lopp. Registrering av deltagare sker idag av loppets administratör(-er) (som importerar startlista när loppet konfigureras).

Kontakta mig gärna för dina idéer och särskilda behov!

Genomförda och planerade lopp 2016

Kontakta mig

Kontakta mig gärna om du är intresserad att vara med eller behöver ett system till ditt lopp!

[ninja_forms id=1]